Citizenship Class

Library: Park Place Regional Library

Date: 10/2/2018, 10/9/2018, 10/16/2018, 10/23/2018, 10/30/2018

Room: Park Place Library Computer Lab

Time: 4:00PM - 5:30PM

Type:

Age Group: young adults ages 18-35 years, adults, seniors

Learn about becoming a U.S. citizen through a series of classes. Topics covered include application eligibility, the naturalization interview, and questionnaire preparation. The class also includes how to read and write the 100 questions needed to complete the Citizenship test and how to answer them in the interview.

Hãy tham gia cùng những người bạn Houston trên con đường trở thành công dân Hoa Kỳ! Tìm hiểu về quá trình trở thành trở thành công dân Hoa Kỳ, và thực tập bài thi Quốc tịch. Các lớp này bao gồm 100 câu hỏi về công dân, và cách chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thi Quốc tịch. Các chủ đề khác bao gồm đơn xin nhập quốc tịch và điều kiện để nộp đơn.